Často kladené dotazy

Jakým způsobem mám půjčku splácet?

Půjčku lze splácet převodem z Vašeho běžného účtu či přímo vkladem na náš bankovní účet na základě platebních instrukcí uvedených ve splátkovém kalendáři, který dostanete po schválení Vaší žádosti o půjčku. Splátkový kalendář obsahuje veškeré informace, které budete potřebovat ke splácení půjčky.

Mohu úvěr splatit dříve, než je uvedeno ve splátkovém kalendáři?

Klient je oprávněn kdykoli předčasně splatit Úvěr. Je-li úvěr splacen předčasně, má Věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením úvěru, přičemž tyto náklady činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než 1 rok, náklady činí 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.

Co mám dělat, pokud mám problém půjčku splácet?

Co nejdříve nás telefonicky kontaktujte. Pokusíme se nalézt společné řešení. Můžeme se s Vámi dohodnout na individuálním splátkovém kalendáři, kde výše měsíční splátky pro Vás bude v přijatelné výši. Pomůžeme Vám předejít zbytečným sankcím a nepříjemnostem s ještě větším dluhem.

Jakým způsobem mám půjčku splatit, když na můj účet byla nařízena exekuce?

Doporučujeme Vám uhradit půjčku přímým vkladem v bance na náš bankovní účet dle platebních instrukcí uvedených ve Splátkovém kalendáři.

Co se stane, pokud nesplatím svůj dluh?

V případě neuhrazení závazku a Vaší nečinnosti tuto situaci řešit, jsme oprávněni postoupit půjčku vymáhací agentuře, která může v krajním případě vymáhat pohledávku exekucí. Nereagování na naše upomínky a telefonáty NENÍ ŘEŠENÍ situace a proto kontaktujte náš klientský servis co nejdříve, pokusíme se společně najít řešení Vaší situace.

+420 226 292 050

+420 778 000 002

info@prontopujcka.cz

pronto.pujcka

PRACOVNÍ DOBA

PO - PA: 9:00 - 17:00
SO - NE: zavřeno